Den matek

Text to Speech VoicesV Dětské skupině Jesle I. a II. jsme 13.5. měli posezení k příležitosti ,,Dne matek“. Zavítaly k nám maminky i babičky. Společně s dětmi jsme si poseděli u zdravé a chutné svačinky. Děti si společně s maminkami pohrály, zasmály a vyrobily malý...

Karneval 2024

iSpeech.orgPojďte rychle všichni k nám, máme tady karneval Ve středu 14.2. se u nás v DS I., II. uskutečnil maškarní rej masek. Užili jsme si všichni spoustu legrace a smíchu. Děti si společně zatancovaly, zahrály, zazpívaly a také plnily sportovní a rozumové úkoly....