iSpeech

Historie organizace DECENT Hulín, p. o.

Organizace vznikla 1. ledna 1994 jako příspěvková organizace Města Hulína a nesla název DECENT městský podnik. Sídlem organizace byla budova bývalých Městských jeslí na ulici Eduarda Světlíka 1197 v Hulíně.
Předmětem činnosti bylo provozování jeslí – zdravotnického zařízení s kapacitou 30 dětí ve věku od 1 do 3 let věku a mateřské školy – školského zařízení s kapacitou 90 dětí předškolního věku. Součástí organizace byla také kuchyně, která vařila stravu pro děti v jeslích, v mateřské škole, pro zaměstnance a pro cizí strávníky do jídlonosičů. Dalším technickým provozem byla prádelna, která zajišťovala praní prádla jak pro vlastní organizaci, tak pro cizí odběratele.
Ředitelkou organizace byla jmenována paní Jiřina Štěpánková, která vykonávala zároveň funkci vedoucí sestry jeslí, ředitelkou mateřské školy byla paní Jana Šumická.

1. července 2000 došlo k rozdělení organizace. Mateřská škola získala právní subjektivitu a název Mateřská škola Decent, Eduarda Světlíka 1197, Hulín. Správcem budov zůstal nadále DECENT městský podnik.

K další významné změně došlo ke dni 1. července 2001, kdy byla Zastupitelstvem města Hulína zřízena příspěvková organizace s názvem DECENT Hulín, příspěvková organizace, která je nástupnickou organizací DECENT městský podnik. Předmět činnosti zůstává stejný, tj. provozování jeslí, kuchyně, prádelny, správa budov Ed. Světlíka 1197 a MŠ Záhlinice 108.

Od 1. července 2008 byl předmět činnosti organizace rozšířen o poskytování sociálních služeb – pečovatelskou službu, která sídlí na Nábřeží 1314 v Hulíně. Pečovatelská služba zahrnuje provozovnu Střediska osobní hygieny, přímou péči v domácnosti uživatelů služby, rozvoz obědů, pedikúru v domácnostech uživatelů i v provozně pedikúry na ulici Nábřeží 1314. Agenda správy budov se rozrostla o budovu MŠ Družba 1132.