iSpeech
1. Platba poplatku za jesle za měsíc březen

Vzhledem k uzavření dětských skupin( Jesle I. oddělení, Jesle II. oddělení)po celý měsíc březen nebude poplatek za pobyt dítěte v jeslích účtován.

2. Informace

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje s účinností ode dne 12.4.2021 do odvolání omezení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, obě dětské skupiny zůstávají i nadále uzavřeny.

Hönigová Kateřina

vedoucí jeslí