iSpeech
Podle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 19.4.2021 je možné poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (Jesle I. oddělení, Jesle II. oddělení)také rodičům , kteří jsou

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • Pedagogickými pracovníky v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu
  • Zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • Příslušníci ozbrojených sil
  • Zaměstnanci orgánů ochrany zdraví
  • Zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci na krajských a obecních úřadech, odborní pracovníci vykonávající činnost o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • Zaměstnanci ČSSZ
  • Zaměstnanci Finanční správy České republiky

Pro tyto rodiče jsou jesle otevřeny od 21.4.2021 denně od 6.00-16.00hod.

S POZDRAVEM

Kateřina Hönigová

vedoucí jeslí