iSpeech

S účinností ode dne 10.5.2021 není poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nijak omezeno. Otevíráme obě dětské skupiny ( Jesle I. oddělení, Jesle II. oddělení ) v plném provozu, bez omezení.
Těšíme se na Vás, za celý kolektiv Kateřina Hönigová, vedoucí jeslí.