Text to Speech Voices

Poplatky za pobyt v jeslích

Hlavní stránkaJesle
1. Pravidelná denní docházka
Měsíční paušální částka 1.700 Kč / měsíc
+ denní poplatek (platí se za dny, kdy je dítě přítomno v jeslích) 50 Kč / den
2. Nepravidelná docházka
a) 12 dnů v měsíci po 6 hodinách
Měsíční stálý plat 1.100 Kč / měsíc
+ poplatek za 1 den přítomnosti dítěte v jeslích 50 Kč / den
b) 92 hodin v měsíci
Měsíční stálý plat 1.200 Kč / měsíc
+ poplatek za 1 hodinu pobytu dítěte v jeslích 10 Kč / 1 h
c) 5 dnů v měsíci
Měsíční stálý plat 500 Kč / měsíc
+ poplatek za 1 den přítomnosti dítěte v jeslích 50 Kč/ den

 

S účinností od 1.9.2023

Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín,p.o.

Schváleno rozhodnutím rady města Hulína dne 12. června 2023, usnesením č. 32/16/RM/2023.

Poplatky za stravu v jeslích

1. Uživatel služby je povinen hradit náklady vzniklé v souvislosti se stravováním dětí ve výši nákladu na nákup potravin.
2. Cena stravy:
a) ranní svačina – 10,00 Kč
b) oběd – 28,00 Kč
c) odpolední svačina – 10,00 Kč
3. Dítě je povinno odebírat stravu, která je v jeslích podávána během jeho pobytu.
4. Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7.30 hodin dne, kterého se omluva týká.

Poplatek za celodenní stravování v jeslích činí 48 Kč za 1 den.

Účinnost od 1.9.2022

Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín,p.o.

Schváleno rozhodnutím rady města Hulína dne 17. srpna 2022, usnesením č. 4/86/RM/2022.