iSpeech.org

Dětská skupina Jesle I., II.

Hlavní stránka

Karneval 2024

Pojďte rychle všichni k nám, máme tady karneval Ve středu 14.2. se u nás v DS I., II. uskutečnil maškarní rej masek. Užili jsme si všichni spoustu legrace a smíchu. Děti si společně zatancovaly, zahrály, zazpívaly a také plnily sportovní a rozumové úkoly. Nesměla ani...

pokračovat ve čtení