iSpeech.org

Cena oběda + objednávka

Hlavní stránkaKuchyně

Možnost odběru stravy pro veřejnost do jídlonosičů patřící organizaci DECENT Hulín, p. o.

Od 1. 9. 2022 změna cen:

cizí strávníci celá porce 90,-Kč

Možnost výběru ze dvou jídel – vyznačeno v jídelníčku jako dopělí nebo děti.
Objednávky telefonicky na čísle 603 324 169 pí Ivana Pecháčková – vedoucí stravování