https://www.ispeech.org/text.to.speech
 
Milí rodiče,
Tak nám skončily prázdniny a my se setkáváme opět v novém školním roce s novými dětmi. V měsíci září bude probíhat postupná adaptace a seznamování dětí. Budeme se snažit jim pomoct se začlenit do kolektivu, zvyknout si a orientovat se v novém prostředí, budeme tvořit, hrát si, povídat. 
Přejeme hezký start do nového školního roku 2022/2023
 
Za I. oddělení teta Lenka, Vendulka, Blanka
Za II. oddělení teta Katka, Jana