iSpeech

Cílem odlehčovací služby je:

 • Umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu setrvat v jejich přirozeném prostředí.
 • Zajistit pečujícím osobám podporu, umožnit jim potřebný odpočinek, vyřízení osobních záležitostí.
 • Uživatele aktivně podporovat v těch činnostech, které zvládá s částečnou dopomocí či poskytnout plnou péči tak, jak je uživatel zvyklý.

Cílová skupina:

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková struktura uživatelů:

 • osoby starší 19 let

Odlehčovací služba je poskytována na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, města Chropyně a jeho místní části Plešovec, dále v obcích Pravčice, Břest, Skaštice, Žalkovice, Kyselovice, Zářičí.

 

Zásady poskytování sociální služby – terénní odlehčovací služba:

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje uživatelům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Dodržujeme Etický kodex.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů (přednost uživatelova názoru před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele.
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností 
  a schopností.
 • Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel
 • Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.