iSpeech

Dotace, finanční podpora

2023

Zlínský kraj -  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území  Zlínského kraje pro rok 2023 (část B)

Město Hulín – zřizovatel

Obec Žalkovice

2022

Zlínský kraj - Sociální služby Zlínského kraje – část B, Smlouva č. D/2178/2022/SOC

Město Hulín - zřizovatel

Město Chropyně

Obec Pravčice

Obec Záříčí

Obec Břest

2021

Projekt MAS JH OPZ  Odlehčovací služba, č. Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009821

Zlínský kraj - Zajištění odlehčovacích služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0012/2021/SOC

Město Hulín - zřizovatel

Obec Pravčice

Obec Záříčí

Obec Břest

2020

Projekt MAS JH OPZ Odlehčovací služba, č. Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009821

Zlínský kraj - Zajištění odlehčovacích služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0148/2020/SOC

2019

Projekt MAS JH OPZ Odlehčovací služba, č. Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009821

Zlínský kraj - Zajištění odlehčovacích služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0167/2019/SOC