iSpeech.org

KHS se sídlem ve Zlíně nařídila uzavření provozu jeslí (Dětské skupiny I. oddělení, II. oddělení) v celém provozu a to aktuálně do 18.12.2020. Rodiče dětí jsou o této skutečnosti informováni.

O ukončení tohoto mimořádného opatření budeme informovat rodiče i veřejnost.

Kateřina Hönigová

vedoucí jeslí