iSpeech.org

Dne 18.12.2020 rozhodla KHS se sídlem ve Zlíně , že mimořádná opatření při epidemii, které nařídila dne 8.12.2020(uzavření provozu jeslí)se od dnešního dne ukončuje. Rozhodnutí je platné pro II. oddělení jeslí(Dětská skupina Jesle II oddělení). Pro I. oddělení jeslí(Dětská skupina Jesle I oddělení)jsou mimořádná opatření ukončena dne 20.12.2020. Provoz jeslí je obnoven od 21.12.2020 pro obě oddělení jeslí.

Rodiče dětí jsou o této skutečnosti informováni telefonicky, veřejnost na našich webových stánkách.

Hönigová Kateřina

vedoucí jeslí