https://www.ispeech.org/text.to.speech

2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023
D/2498/2023/SOC

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 (část A)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 (část B)

2022 Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji Smlouva č. D/0823/2022/SOC

Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje, Smlouva č. D/2260/2022/SOC

2021 Dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje, Smlouva č. D/2029/2021/SOC

Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0146/2021/SOC

Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje, Smlouva č. D/1575/2021/SOC

2020 Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0208/2020/SOC

Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje, Smlouva č. D/1850/2020/SOC

2019 Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, Smlouva č. D/0213/2019/SOC

Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje, Smlouva č. D/1592/2019/SOC