https://www.ispeech.org

Kontaktní adresy

Informace získáte a služby lze objednávat na všech níže uvedených kontaktních adresách

Provozovatel pečovatelské služby:

DECENT Hulín, příspěvková organizace
Sídlo: Ed. Světlíka 1197,768 24 Hulín
Telefon 573 350 171
e-mail : reditelstvi@decenthulin.cz
www.hulin.cz/decent
Kontaktní osoba:
Štěpánková Jiřina – ředitelka 573 352 930, 731 481 746

Středisko pečovatelské služby:

Dům s pečovatelskou službou – DPS
Nábřeží 1314, 768 24 Hulín
Telefon 573 352 555
e-mail: pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Kontaktní osoba:
Matulová Alena, 737 018 289

Sociální pracovnice:
e-mail: socialni@decenthulin.cz
Pavlína Janečková, Dis., 703 848 785

Úřední hodiny:

Pondělí 8 - 12 hod.
Středa 12 - 13 hod.

Komunikace s veřejností:

Město Hulín
Nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Tučková
I. poschodí, vchod C
telefon: 573 502 717
mobil: 730 587 343
e-mail: tuckova@hulin.cz