https://www.ispeech.org

Kdo jsme:
Pečovatelská služba je jedním ze středisek příspěvkové organizace DECENT Hulín p.o., jejímž zřizovatelem je Město Hulín.
Pečovatelská služba zahájila svoji činnost k 1. 9.2008, je zařazena do registru poskytovatelů sociálních služeb vedeného MPSV ČR.
Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme terénní a ambulantní služby.
Ambulantní službu poskytujeme ve Středisku osobní hygieny, které je umístěno v sídle pečovatelské služby v Hulíně, Nábřeží 1314 .
Terénní pečovatelskou službu , která probíhá v domácnosti uživatelů, zajišťujeme na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice a Břest.

Komu je služba určena:

Služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku stáří nebo zdravotního stavu. Potenciální uživatel musí projevit zájem o poskytování pečovatelské služby.

Cílové skupiny:
– senioři
– osoby s jiným zdravotním postižením
– osoby s tělesným postižením
– osoby se zdravotním postižením
– osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura uživatelů:
– dospělí (27-64 let)
– mladší senioři (65 – 80 let)
– starší senioři ( nad 80 let)

Komu služba určena není:

– občanům, kteří prokazatelně nespadají do definované cílové skupiny
– seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči nebo
specializovanou odbornou péči ( ošetřovatelskou, rehabilitační )
– seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči tj. i v
nočních hodinách
– službu nelze poskytnout v případě, je-li naplněna kapacita služby