Convert Text to Speech

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška oběda
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podávání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy
 • Pochůzky
 • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní služby

 • Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele)
 • Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
 • Dohled nad užíváním léků
 • Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
 • Jídelní lístek
 • Koupel v koupacím lůžku – zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny)
 • Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
 • Dovoz uživatele autem bez doprovodu

 

Kapacita sociální služby:

Kapacita terénní formy poskytování  - maximální okamžitá kapacita 7 uživatelů.

Kapacita ambulantní formy poskytování – maximální okamžitá kapacita 2 uživatelé.

 

Provozní doba terénní formy poskytování pečovatelské služby:

pondělí – neděle 7,00 – 20,00 hod

Provozní doba je včetně státních svátků.

Provozní doba ambulantní formy poskytování pečovatelské služby:

pondělí – pátek 9,00 – 10,00 hod