https://www.ispeech.org/text.to.speech

Ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby platné od 1. 9. 2022

Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

Výše úhrady na hodinu je 135,00 Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u klienta v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,00 Kč/ hod.
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,00 Kč/ hod.

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Hygiena ve středisku osobní hygieny pracovní dny pondělí – pátek 9.00 do 10.00 hod = ambulantní služba

135,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při použití WC 135,00 Kč/ hod.

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování dle ceníku dodavatele
2. Dovážka nebo donáška oběda 20,00 Kč/úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 135,00 Kč/ hod.
4. Příprava a podání jídla a pití 135,00 Kč/ hod.

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 135,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti. 135,00 Kč/ hod.
3. Donáška vody 135,00 Kč/ hod.
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,00 Kč/ hod.
5. Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.) 135,00 Kč/ hod.
6. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 135,00 Kč/ hod.
7. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) 130,00 Kč/úkon
8. Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 80,00 Kč/1kg prádla
9. Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 80,00 Kč/1kg prádla

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 135,00 Kč/ hod.
2. Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135,00  Kč/ hod.

Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy

135 Kč  :  60 minutami (hodina) x 23 minut = 51,75 Kč.

 

 

 Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)

1. Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele) 150,00 Kč/ hod.
2. Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka) 50,00 Kč /15 min
3. Dohled nad užíváním léků 15,00 Kč /úkon
4. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli) 20,00 Kč /úkon
5. Jídelní lístek 3,00 Kč /ks
6. Koupel v koupacím lůžku -  zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny) 100,00 Kč /úkon
7. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) 20,00 Kč /1km
8. Dovoz uživatele autem bez doprovodu 20,00 Kč /1km

Příklad účtování fakultativní služby : úkon trvá 30 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy

150 Kč : 60 minutami (hodina) x 30 minut = 75 Kč.

 

 

Schváleno Radou města Hulína dne 3. srpna 2022, usnesení č. 8/85/RM/2022.