iSpeech.org

Terapeutické panenky mají uplatnění především v reminescenční terapii, při které se pracuje se vzpomínkami na období, kdy se uživatel cítil potřebný a užitečný (péče o dítě - rodičovství, zaměstnání, volnočasové aktivity, apod.). V naší pečovatelské i odlehčovací službě se panenka nosí k uživatelům, kteří žijí doma sami, nebo v době kdy je rodina v zaměstnání, či bydlí na druhém konci republiky a uživatel nemá kontakt se svými blízkými. Panenka může být také uplatněna v rámci konceptu bazální stimulace, smyslové terapie a dalších aktivizačních činností, které může uživatel využít při spolupráci s pečovatelkou.

Práce s terapeutickou panenkou

Tato práce musí být řádně promyšlená a naplánovaná, má své zásady, které je nutno dodržovat. Uživateli je dána možnost volby, zda bude panenku využívat, či nikoli. Nikdy nesmí být personálem vnucována. Pokud se pečovatelka rozhodne panenku někomu z uživatelů nabídnout, je zapotřebí si nejdříve ověřit, zda daný člověk v životě neprožil nějakou těžkou, či traumatickou situaci, kterou by mu mohla panenka připomenout. Panenku si uživatel může pojmenovat sám, aby byla snadnější komunikace. Z praxe máme zkušenost, že uživatel jí dá jméno, které se vyskytuje u něj v rodině, nebo jí pojmenuje po pečovatelce, která panenku přinese. Panenka se nesmí zásadně odnášet bez vědomí uživatele, aby se zbytečně nevylekal a nepominul tak smysl celé terapie. Je vhodné, aby byla panenka uživateli vždy na blízku, čímž se zabrání pocitu úzkosti a stesku. U nekomunikujících uživatelů může panenka posloužit k tomu, aby uživatel ukázal, která místa na těle jsou pro něj citlivá, kde to bolí a kde jsou mu příjemné, či nepříjemné doteky.

Uživatel si může panenku učesat, převléci do jiného oblečení, či jen tak si s ní povídat a hladit ji. Panenka je vyrobena z šetrných materiálů, použité textilie jsou měkké a příjemné na dotek a tím pozitivně stimulují smyslové orgány uživatelů.

U uživatelů se stařeckou demencí, nebo Alzheimerovou chorobou je naprosto v pořádku, pokud terapeutickou panenku považují za skutečné dítě, s čímž se v praxi setkáváme nejčastěji.

Terapeutická panenka přináší radost, navazuje pocit větší užitečnosti při péči o ni, navozuje celkovou spokojenost a odvádí pozornost od nežádoucích negativních emocí.

Použité Zdroje:

https://lidoll.cz/terapeuticke-panenky-pro-seniory/

https://aposbrno.cz/

 

Barbora Dudová