iSpeech
Od 12.7.2021 do 23.7.2021 bude uzavřen provoz obou oddělení DS (jeslí).

Nebude zajištěno náhradní umístění dětí.

V Hulíně dne 28.6.2021
Kateřina Honigová
Vedoucí jeslí