https://www.ispeech.org

Zápis do  JESLÍ DECENT Hulín, p.o. na školní rok 2020- 2021

Kdy: v úterý dne 5. května 2020 v době od 14.00 do 17.00 hodin

Kde:  na adrese Hulín, Ed. Světlíka 1197, v ředitelně organizace

Potřebné doklady: rodný list dítěte

Musí se dítě účastnit zápisu?

 Zapsání dítěte do jeslí a vyzvednutí přihlášky může proběhnout i bez přítomnosti dítěte u zápisu.

Upozornění:

Pokud budou ještě v platnosti mimořádná opatření týkající se onemocnění COVID-19, budou na našich internetových stránkách ke stažení přihlášky do jeslí.

Vyplněnou přihlášku pošlete v den zápisu 5.5.2020 ( mimořádně až do 7.5.2020)

e-mailem na adresu: vedoucijesle@decenthulin.cz

Hulín 17.3.2020

Jiřina Štěpánková

ředitelka DECENT Hulín,p.o.