TTS Demo

Činnost prádelny byla zahájena v roce 1977 společně se zahájením provozu Městských jeslí na ulici Ed. Světlíka 1197. Jednalo se o účelové zařízení,které zajišťovalo praní prádla pro již zmíněné jesle a po zahájení provozu závodních jeslí Družba 1132 i pro tyto jesle.Kapacita obou zařízení v té době činila zhruba 100 dětí na den.
Po roce 1989 došlo k postupnému snižování kapacity jeslí, která se nakonec ustálila na počtu 30 dětí. Vzhledem k tomu, že prádelna byla technicky dobře vybavena, vznikla myšlenka na její ekonomické využití a rovněž rozšíření služeb pro obyvatele města Hulína.
Následovala řada jednání mezi zřizovatelem a tehdejším vedením jeslí, kdy byla zvažována potřebnost komunální prádelny v Hulíně, ekonomické aspekty tohoto kroku a způsob organizace provozu abychom vyhověli hygienickým normám.
Nakonec došlo k dohodě a zároveň se vznikem organizace DECENT Hulín, městský podnik, byla zahájena i činnost prádelny v její současné podobě. Činnost je provozována na základě živnostenského oprávnění jako doplňková činnost organizace.