iSpeech.org

Projekt  DĚTSKÁ SKUPINA DECENT HULÍN  I

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011809

Projekt  DĚTSKÁ SKUPINA DECENT HULÍN  II

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011810

 
Cílem projektů je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
Projekt bude navazovat na úspěšnou realizaci stávajícího zařízení,které doposud nečerpalo prostředky z EU fondů a je již zapsáno v evidenci poskytovatelů.
V rámci projektů bude provozováno zařízení pro děti,které bude sloužit rodinám,kde alespoň jedna osoba  má vazbu na trh práce.