iSpeech.org

Dětská skupina Jesle I., II.

Hlavní stránka

Den matek

V Dětské skupině Jesle I. a II. jsme 13.5. měli posezení k příležitosti ,,Dne matek“. Zavítaly k nám maminky i babičky. Společně s dětmi jsme si poseděli u zdravé a chutné svačinky. Děti si společně s maminkami pohrály, zasmály a vyrobily malý dáreček. Děkujeme...

pokračovat ve čtení