Text to Speech Voices

 Dne 1.5.1977 bylo slavnostně otevřeno na ulici Ed. Světlíka 1197 nové účelové zařízení s kapacitou 70 míst. Jednalo se o moderní budovu vyprojektovanou a vybudovanou dle požadavků na zařízení zajišťující kvalitní prostředí a péči pro nejmenší, tj. děti od 1 do 3 let věku. Zaměstnanci jeslí spadali vedením pod Nemocnici s poliklinikou v Kroměříži, zařízení patřilo obsahem své činnosti pod resort zdravotnictví. Budova a vybavení jeslí je majetkem Města Hulína. Funkci vedoucí sestry jeslí vykonávala v letech 1977 –1982 paní Milada Pecinová, která v únoru 1983 odešla do důchodu a na její místo nastoupila paní Jiřina Štěpánková, která působí ve funkci dodnes. Funkci jeslové lékařky zastávaly postupně MUDr. Ticháčková Valérie a MUDr. Horáková Věra.Zájem o umístění dítěte v jeslích byl v té době obrovský. Tlak byl tak veliký, že v některých létech byla původní kapacita jeslí navýšena až na 110 míst. Kapacita jeslí však nemohla být navyšována donekonečna, proto podnik TOS Hulín postavil novou budovu společného zařízení jesle a mateřská škola Družba 1132. Zde byly od 1. 9.1986 provozovány jesle s kapacitou 24 míst a tři třídy mateřské školy. Vedoucí jeslí na Družbě se stala paní Jindřiška Čechmánková.

Devadesátá léta minulého století znamenala pro jesle těžké období, ve kterém byla zrušena většina jeslových zařízení v celé České republice z důvodu nízké porodnosti, malého zájmu o umístění dítěte v jeslích ze strany rodičů a nedostatečné vůle zřizovatelů zachovat jesle do budoucna.
V Hulíně ukončily svoji činnost jesle na Družbě. Kapacita jeslí na budově Ed. Světlíka 1197 byla postupně snižována, až se zastavila na počtu 30 míst. Díky vstřícné sociální politice představitelů Města Hulína zaměřené na rodiny s malými dětmi a naší odvaze, vznikla 1.1.1994 organizace s právní subjektivitou s názvem DECENT Hulín, příspěvková organizace, která mimo jiné činnosti provozuje i jesle.

Ale to již hovoříme o novodobé historii jeslí.
Začátky byly velmi těžké. Byli jme v podstatě jedním z prvních zařízení tohoto typu, troufám si říci, že snad v celé republice. Mateřské školy a základní školy začínaly s právní subjektivitou až kolem roku 2000. Kompetentní rady a informace se hledaly obtížně. V této složité situaci jsme nacházeli podporu u svého zřizovatele a máme ji ostatně dodnes.
Zachování jeslí bylo jistě správné rozhodnutí radnice. Ne každá mladá rodina má babičku, která může o dítě celodenně pečovat a ne každá rodina má takový příjem, aby si mohla domů k dítěti najmout chůvu. S uspokojením můžeme konstatovat, že takovou výhodu, jakou mají maminky malých dětí v Hulíně, již najdete málokde. Hulínské maminky mají možnost umístit dítě do jeslí pokud chtějí nastoupit do zaměstnání před 3 rokem věku dítěte. Můžeme vyhovět i rodičům, kteří se ocitají v nouzi, pokud je pečující osoba dlouhodobě nemocná nebo hospitalizovaná. Na žádost pediatra nebo sociálního pracovníka MěÚ v Hulíně jsou do jeslí přijímány děti i ze sociálních důvodů.