https://www.ispeech.org/text.to.speech

(DĚTSKÉ SKUPINY Jesle I. oddělení, Jesle II. oddělení)
DECENT HULÍN, příspěvková organizace
V letošním roce bude probíhat elektronickou formou.
Přihláška je ke stažení na internetových stránkách naší organizace DECENT HULÍN, p. o.- www.decenthulin.cz

Zápis proběhne:
KDY: od 6.5.2021 do 13.5.2021
JAK: elektronicky
POSTUP: vyplněnou, naskenovanou přihlášku odešlete na e-mailovou adresu: vedoucijesle@decenthulin.cz
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ: o výsledku přijímacího řízení Vás budeme informovat e-mailem do 12.6.2021

POZNÁMKA:
Vzhledem k mimořádným opatřením netrváme na potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte na Přihlášce dítěte do jeslí. Vyplněnou přihlášku naskenujte a pošlete e-mailem, originál si ponechte a dětského lékaře navštivte až v době, kdy budete e-mailem pozváni na schůzku k uzavření smlouvy. Ta proběhne v měsíci srpnu.
Telefon na vedoucí jeslí Kateřinu Hönigovou: 730 529 717

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín, p. o.