https://www.ispeech.org
Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18.3.2021 č.298 o přijetí krizového opatření odst.3 písm. l se zakazuje poskytování služby o dítě v dětské skupině s účinností od 22.3.-28.3.2021.

Dle tohoto usnesení budou obě dětské skupiny (Jesle I. oddělení, Jesle II. oddělení)nadále uzavřeny.

Kateřina Hönigová

vedoucí jeslí