Text to Speech

Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením netrváme na potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte na Přihlášce dítěte do jeslí. Přihlášku oskenujte a pošlete e-mailem, originál si ponechte a dětského lékaře navštivte až v době, kdy budou zrušena mimořádná opatření.

Originál Přihlášky dítěte do jeslí s vyplněným potvrzením od dětského lékaře nám předáte nejpozději do konce měsíce července 2020.

K sepsání smlouvy budete vyzváni telefonicky nebo e-mailem v měsíci srpnu 2020.

Všechny Vás srdečně zdraví

Jiřina Štěpánková

ředitelka DECENT Hulín,p.o.