iSpeech.org

Pojďte rychle všichni k nám, máme tady karneval

Ve středu 14.2. se u nás v DS I., II. uskutečnil maškarní rej masek. Užili jsme si všichni spoustu legrace a smíchu. Děti si společně zatancovaly, zahrály, zazpívaly a také plnily sportovní a rozumové úkoly. Nesměla ani chybět přehlídka kostýmů či masek, které měly děti na sobě. Samozřejmě nechyběl ani masopustní koblížek.