Text to Speech

Z důvodu potvrzeného  případu onemocnění COVID-19  dne 8.12.2020 nařídila KHS se sídlem ve Zlíně s okamžitou účinností o uzavření dětské skupiny(jeslí)  v celém  provozu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

O dalším vývoji situace budeme bezodkladně informovat - rodiče dětí SMS zprávou a veřejnost na našich webových stránkách.

 

Jiřina Štěpánková

ředitelka DECENT Hulín,p.o.