portuguese text to speech

ZLÍN – Na možnosti pomoci lidem, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké, byl zaměřen odborný workshop, který se konal ve Zlíně pod záštitou krajské radní Michaely Blahové. Akci uspořádala Česká asociace pečovatelské služby a mj. zde byly prezentovány příklady dobré praxe nedávno vzniklého Centra pro rodinné pečující v Uherském Brodě, které nabízí praktické poradenství občanům pečujícím o osoby starší 50 let.

„Toto setkání přineslo řadu cenných poznatků pro všechny, kdo přicházejí do kontaktu s pečujícími a mohou jim pomoci účinnou radou. Lidé se často ocitnou v situaci, kdy jejich rodiče nebo prarodiče najednou potřebují pomoc po úrazu nebo po nemoci. Většinou bývají bezradní, protože je to pro ně naprosto nová realita, v níž musí řešit spoustu věcí a neví, kam se mohou obrátit,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Neustále je potřeba zvyšovat informovanost občanů o možnostech domácí péče, aby z ní neměli obavy, ale také aby dokázali efektivně využít všech možností, které existují a které jim mohou roli pečujících usnadnit. Vítám proto všechny způsoby, které k této informovanosti připívají a pilotní projekt Centra pro rodinné pečující je jednoznačně dobrá cesta,“ dodala radní Blahová.

Díky projektu ´Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu´, který je financován z Evropského sociálního fondu, a taktéž díky podpoře měst byly v ČR zřízeny zatím dvě služby Centra pro rodinné pečující, a sice v Uherském Brodě a dále v Havířově.

„V obou těchto pracovištích je lidem k dispozici poradce, který funguje jako ´styčný důstojník´ a člověku, který se ocitá v roli pečujícího, pomůže získat přehled o tom, o jaké sociální příspěvky má nárok žádat, kde sežene kompenzační pomůcky, jak má sám zajistit ošetřovatelskou péči, případně jaké terénní služby může využít. Zatím se tato služba dobře osvědčuje a snažíme se, aby o ní lidé byli informování prostřednictvím letáčků u praktických lékařů, v léčebnách dlouhodobě nemocných, na sociálních odborech úřadů i na jiných místech,“ sdělila za pořadatele workshopu Marie Vaškovicová z České asociace pečovatelské služby. Současně uvedla, že pokud mají lidé dotazy ohledně péče o osoby 50+, mohou se obrátit na kontakt: www.rodinnipecujici@cz; rodinnipecujici@ub.cz, případně přímo na Centrum pro rodinné pečující, které má kontaktní místnost v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě.

Česká asociace pečovatelské služby sdružuje přes 200 organizací poskytujících sociálně zdravotní služby.

Zpracovala: Helena Mráčková

Zdroj: kr-zlinsky.cz

https://www.kr-zlinsky.cz/v-uherskem-brode-se-osvedcuje-pilotni-centrum-pro-rodinne-pecujici-zaznelo-na-workshopu-aktuality-15501.html