iSpeech

CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
platné od 1. 1. 2024
Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění
Výše úhrady na hodinu je 155,00 Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti. V případě že uživatel využije V případě, že uživatel využije službu v rozsahu vyšším než 80 hodin/ měsíc, pak se úhrada za poskytnutou hodinu snižuje na částku 135,- Kč/ hod.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,00 Kč/ hod.
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,00 Kč/ hod.

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
Hygiena ve středisku osobní hygieny pracovní dny pondělí – pátek 9.00 do 10.00 hod = ambulantní služba
155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při použití WC 135,00 Kč/ hod.

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování dle ceníku dodavatele
2. Dovážka nebo donáška oběda 30,00 Kč/úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 155,00 Kč/ hod.
4. Příprava a podání jídla a pití 155,00 Kč/ hod.

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken).
Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti.
155,00 Kč/ hod.
3. Donáška vody 155,00 Kč/ hod.
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155,00 Kč/ hod.
5. Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.) 155,00 Kč/ hod.
6. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 155,00 Kč/ hod.
7. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) 160,00 Kč/úkon
8. Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 90,00 Kč/1kg prádla
9. Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 90,00 Kč/1kg prádla

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 155,00 Kč/ hod.
2. Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
155,00 Kč/ hod.

Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy
155 Kč : 60 minutami (hodina) x 23 minut = 59,42 Kč.

 

f) Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
1. Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený
s kontrolou uživatele)
155,00 Kč/ hod.
2. Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka) 60,00 Kč /15 min
3. Dohled nad užíváním léků 30,00 Kč /úkon
4. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli) 20,00 Kč /úkon
5. Jídelní lístek 3,00 Kč /ks
6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny) 150,00 Kč /úkon
7. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) 20,00 Kč /1km
8. Dovoz uživatele autem bez doprovodu 20,00 Kč /1km

 

Schváleno Radou města Hulína dne 4. prosince 2023, usnesení č. 35/26/RM/2023.