Convert Text to Speech

Pečovatelskou službu poskytujeme terénní a ambulantní formou.

Pečovatelská služba terénní:

Je poskytována ve sjednaném čase v domácím prostředí osob, které se ocitly v sociální nouzi a potřebují v péči o svoji osobu nebo domácnost pomoc a podporu jiné osoby.

 

Pečovatelská služba ambulantní:

Poskytujeme podmínky pro vykonání osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny na adrese Hulín, Nábřeží 1314.

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

 1. a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
 1. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška oběda
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podávání jídla a pití
 1. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy
 • Pochůzky
 • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 1. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní služby

 • Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele)
 • Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
 • Dohled nad užíváním léků
 • Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
 • Jídelní lístek
 • Koupel v koupacím lůžku – zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny)
 • Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
 • Dovoz uživatele autem bez doprovodu

 

Kapacita sociální služby:

Kapacita terénní formy poskytování  - maximální okamžitá kapacita 7 uživatelů.

Kapacita ambulantní formy poskytování – maximální okamžitá kapacita 2 uživatelé.