iSpeech.org

Nadešel čas adventní a do DS Jesle nezapomněl přijít 5. prosince Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš měl k dětem krátký proslov. Bylo mu dětmi přislíbeno, že budou poslušné.  Za odměnu dostaly malou nadílku v podobě dobrot a ovoce. Na závěr děti společně s pečujícími osobami čertíkovi zazpívaly čertovskou písníčku. Všichni jsme prožili krásné mikulášské dopoledne a ukončili jsme ho bobování na zasněženém kopci naší zahrady.