iSpeech
V období od 17.7. 2023- 28.7. 2023 bude uzavřen provoz obou dětských skupin (dětská skupina Jesle I., dětská skupina Jesle II.) po dobu čtrnácti dnů z důvodu čerpání dovolené. Provoz bude znovu obnoven v pondělí 31.7.2023.

Hönigová Kateřina, vedoucí jeslí