https://www.ispeech.org

Ve čtvrtek 7.4.2022 se na I. a II. oddělení jeslí uskutečnila po dvouleté covidové pauze ,,Velikonoční tvořivá dílnička“. Na pomoc jsme si jako tradičně pozvali rodiče, kteří svým dětem i nám udělali velkou radost. Zapojili se společně s dětmi do tvoření s nadšením i kreativním duchem. Rodičům i dětem moc děkujeme za spolupráci.

Tety z jeslí