iSpeech.org

CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

platné od 1. 1. 2024

Úkony odlehčovací služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

Výše úhrady za 1 hodinu poskytnuté péče činí 155,00 Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti. V případě, že uživatel využije službu v rozsahu vyšším než 80 hodin/ měsíc, pak se úhrada za poskytnutou hodinu snižuje na částku 135,- Kč/ hod.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 155,00 Kč/ hod.
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,00 Kč/ hod.

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,00 Kč/ hod.
3. Pomoc při použití WC 155,00 Kč/ hod.

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování dle ceníku dodavatele
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 155,00 Kč/ hod.

 

d) Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
1. Ubytování NEPOSKYTUJEME
2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, NEPOSKYTUJEME

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 155,00 Kč/ hod.

 

f) Sociálně terapeutické činnosti
1. Sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržování
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob
155,00 Kč/ hod.

 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 155,00 Kč/ hod.
2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 155,00 Kč/ hod.

 

h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 155,00 Kč/ hod.
2. Podpora při zajištění chodu domácnosti 155,00 Kč/ hod.

Příklad účtování úkonů odlehčovací služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy
155 Kč : 60 minutami (hodina) x 23 minut = 59,42 Kč.

 

ch) Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
1. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) 20,00 Kč /1 km
2. Dohled nad užíváním léků 30,00 Kč /úkon
3. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli) 20,00 Kč /úkon
4. Dovážka nebo donáška oběda 30,00 Kč / úkon
5. Jídelní lístek 3,00 Kč /ks
6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny) 150,00 Kč /úkon

Schváleno Radou města Hulína dne 4. prosince 2023, usnesení č.35/26/RM/2023.