Text to Voice

Informace získáte a služby lze objednávat na všech níže uvedených kontaktních adresách

Provozovatel odlhečovací služby:

DECENT Hulín, příspěvková organizace
Sídlo: Ed. Světlíka 1197,768 24 Hulín
Telefon 573 350 171
e-mail : reditelstvi@decenthulin.cz
www.hulin.cz/decent
Kontaktní osoba:
Štěpánková Jiřina – ředitelka, 573 352 930, 731 481 746

Středisko sociálních služeb:

Dům s pečovatelskou službou – DPS
Nábřeží 1314, 768 24 Hulín
Telefon 573 352 555
e-mail: pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Kontaktní osoba:
Matulová Alena, 737 018 289

Komunikace s veřejností:

Město Hulín
Nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Tučková
I. poschodí, vchod C
telefon: 573 502 717
mobil: 730 587 343
e-mail: tuckova@hulin.cz