TTS Demo

I. Terénní pečovatelská služba

Tato služba je vykonávaná v domácnosti uživatele na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice a Břest.

Okamžitá kapacita: 5 uživatelů

Provozní doba:

Pondělí – neděle 7.00–20.00h

Pracovní doba pečovatelek:

pracovní dny 7.00-20.00h
soboty,neděle,svátky 7.00-20.00h


Pokud uživatel potřebuje poskytovat pečovatelské úkony v rámci provozní doby pečovatelské služby, ale v jiném čase nežli je uvedená pracovní doba pečovatelek, musí tento požadavek projednat s vedoucí pečovatelské služby.

Nabídka služeb,které si můžete objednat:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
Hygiena ve středisku osobní hygieny pracovní dny pondělí – pátek 9.00 do 10.00 hod
= ambulantní služba
2. pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty
3. pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. Dovážka nebo donáška oběda
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Příprava a podání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti.
3. Donáška vody
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
5. Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.)
6. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)
7. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti)
8. Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy)
9. Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy)

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

II. Ambulantní pečovatelská služba

Tato služba je vykonávaná ve Středisku osobní hygieny v Hulíně, Nábřeží 1314 a je určena osobám, které nemají ve své domácnosti vytvořené podmínky pro osobní hygienu.

Kapacita: 2 uživatelé / den

Provozní doba:

pracovní dny 09:00 – 10:00

1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) celková koupel ve vaně
b) celková koupel ve sprchovém koutu

III. Fakultativní činnosti = úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.-nepovinné

Tyto služby jsou zajišťovány v rámci provozní doby terénní pečovatelské služby.
Provozní doba:

Pondělí – neděle 07:00 – 20:00

1. Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele)
2. Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
3. Dohled nad užíváním léků
4. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
5. Jídelní lístek
6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny)
7. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
8. Dovoz uživatele autem bez doprovodu