iSpeech

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout takovou pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

CÍL

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který s naší pomocí dokáže i přes svůj zdravotní stav nebo okolnosti, které přináší stáří – žít ve své domácnosti a být co nejvíce samostatný.

ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zásady
jsou společné všem pracovníkům naší pečovatelské služby a jsou obsaženy v etickém kodexu pracovníků.

Hlavní principy naší služby:

1. Individuální přístup k uživateli
Služba je poskytování konkrétnímu člověku, proto je poskytována konkrétním neopakovatelným způsobem. Poskytování stejného úkonu se může ve svém postupu u jednotlivých uživatelů lišit. Pro každého uživatele je vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny pracovnice naší služby.

2. Zachování důstojnosti uživatele

Dbáme na důstojnost uživatele za všech okolností a ve všech situacích, například při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen. Pokud je přítomna rodina a uživateli je jejich přítomnost v této situaci nepříjemná, tak je požádáme, aby se během výkonu vzdálili. Během komunikace nejednáme s uživatelem jako s dítětem, nepoužíváme zdrobněliny, je pro nás rovnocenným partnerem

3. Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele

Při výkonu služby respektujeme přání uživatele, pokud je v souladu s posláním a cílem naší služby. O rozsahu, způsobu a četnosti služeb rozhoduje uživatel, nikoliv rodina nebo pečovatelka.

4. Flexibilita pracovníků pečovatelské služby
Snažíme se, aby doba mezi podáním žádosti a zavedením služby byla co možná nejkratší. Snažíme se pružně reagovat na měnící se potřeby uživatelů.