high definition text to speech

Ve čtvrtek 21. června proběhlo slavnostní předání provozního zázemí pro pracovníky sociálních služeb v Hulíně . Předání proběhlo shodou okolností v době, kdy Decent Hulín slaví 10. výročí zahájení činnost pečovatelské služby v Hulíně. Začátky byly skromné, zaměstnávali jen 2 pečovatelky, pečovalo se o 10 uživatelů a k přepravě sloužila 2 cyklistická kola, provozní doba byla od 7 do 15 hodin, k rozvozu obědů bylo jen jedno dodávkové auto, které dostala pečovatelská služba od svého zřizovatele auto Citroen. Během 1 roku rozšířili provozní dobu z původních 8 hodin na 13 hodin denně, péči poskytují potřebným spoluobčanům i během víkendů a svátků. Kapacita je zvýšena z 10 na 70 uživatelů na den, počet pracovníků narostl ze 2 na současných 10. K dnešnímu dni je uzavřeno uzavřeno 320 smluv o poskytování péče a paní pečovatelky vstupují do 320 domácností. S rozšiřováním našich služeb také souvisí potřeba rozšíření provozního zázemí pro naše pracovníky. Radnice vyšla vstříc potřebám a vybudovala pro současné i budoucí služby zázemí. Jedná se 2 kanceláře, kuchyňku a sociální zařízení v budově nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v areálu UNITEXU. V přízemí této budovy se nachází sklad pro kompenzační a hygienické pomůcky ,umývárnu na přepravky jídlonosičů. V areálu, přímo před budou vnikla také místa vyhrazená pro parkování automobilů. Více informací o nově vzniklých službách se dočtete v prázdninovém vydání dvojčísla Hulíňanu.